دوشنبه, 2 بهمن 1396
رو عنوان : سخنگوی شورای اسلامی استان خراسان جنوبی خبر داد
عنوان : كاهش تعداد اعضای شورای اسلامی شهر قطعی شد
کد خبر : ۲۱۶۷
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ 
ساعت : ۱۲:۳۵:۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری فردوس عضوشورای اسلامی شهرستان فردوس  گفت: براساس قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور  و انتخاب شهرداران که در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ودر تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ چهارم خرداد ماه  نودپنج ، توسط ریاست  مجلس ابلاغ شده است ، در موادی از این قانون اصلاحیه هایی انجام شده است .
عضوشورای اسلامی شهرستان فردوس افزود :براساس ماده 7 این قانون تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر با تغییراتی مواجه شده و کاهش یافته است .
وی افزود :بر اساس این قانون تعداد اعضای اصلی شورا در شهرهای تا جمعیت 50 هزار نفر که اکثر شهرهای استان نیز شامل این امر می شوند شامل پنج عضو اصلی  و سه عضو علی البدل خواهد بود و این درحالیست که در بعضی شهرها مثل فردوس و اکثر شهرهای استان که دارای جمعیت کمتر از 50 هزار نفر می باشد تعداد اعضای اصلی شورا در حال حاضر  هفت نفر می باشند که طبق قانون جدید به پنج نفر کاهش می یابد .
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی استان خراسان جنوبی افزود : همچنین بر اساس این قانون ، تعداد اعضای شورا در شهرهای با جمعیت  پنجاه هزار نفر تا دویست هزار نفر شامل هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر علی البدل ، از 200 هزار نفر تا 500 هزار نفر جمعیت دارای نه نفر عضو اصلی وشش نفر عضو علی البدل ، وشهرهای باجمعیت 500 هزار نفرتا یک میلیون نفردارای یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل  خواهند بود. اکبری گفت :بر اساس همین اصلاحیه قانونی که در ماده 7 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور توسط مجلس انجام شده است . تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورا در شهرهای با جمعیت یک میلیون تا دومیلیون نفر سیزده نفر اصلی شامل و 8 نفر علی البدل و در شهرهای با جمعیت بیش از دو میلیون نفر شامل 15 نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل خواهد بود
وی افزود :بر اساس این مصوبه اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز شامل بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی البدل خواهد بود .
عضو شورای اسلامی شهرستان فردوس افزود :بر اساس تبصره این اصلاحیه مربوطه ماده 7 قانون فوق الذکر، ملاک تشخیص جمعیت هر شهر ،آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.
بازگشت           چاپ چاپ         
 
واحد فن آوري و اطلاعات شهرداري فردوس

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0