يکشنبه, 30 مهر 1396
عنوان : آگهی مزایده فروش حضوری كامیون بنز اسقاطی شهرداری فردوس
کد خبر : ۲۱۷۳
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ 
ساعت : ۱۰:۵۳:۵۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مزایده فروش حضوری کامیون بنز اسقاطی شهرداری فردوس

 

شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 95/708مورخ 95/11/17 شورای محترم اسلامی شهر فردوس نسبت به فروش یکدستگاه کامیون  بنز 1313 مدل 1362 ( قیرپاش اسقاطی ) خود از طریق مزایده حضوری اقدام نماید .

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز دوشنبه .مورخ 96/2/11 همه روزه جهت بازدید از خودروی مذکور به محل کارخانه آسفالت شهرداری فردوس واقع در کیلومتر 5 جاده  فردوس سرایان مراجعه نمایند .

شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ  قیمت پایه خودروی مذکور مبلغ 250/000/000 ریال می باشد .

2 ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شركت در مزايده بمبلغ 12/500/000 ریال را طی فیش بانکی بحساب سپرده کوتاه مدت 0205017418002 شهرداری فردوس نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز و در روز مزایده ارایه نمایند .

3 ـ پرداخت ارزش ریالی خودروی مزایده توسط برنده بصورت نقدی خواهد بود .

4 ـ برندگان اول ، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد آخرین مهلت واریز وجه و انعقاد قرارداد توسط برنده مزایده حداکثر 3 روز از ابلاغ شهرداری خواهد بود .

5 ـ هزینه آگهی روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال سند با خریدار خواهد بود .

6 ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

7 ـ تاریخ برگزاری مزایده حضوری خودروی مذکور روز  سه شنبه 96/2/12  رأس ساعت 11 صبح در محل کارخانه آسفالت شهرداری واقع در کیلومتر 5 جاده سرایان خواهد بود .

شماره تماس :   5- 32721701 - 056

نشانی اینترنتی : www.ferdows.ir   

 

                                                                                                                                                           حميد حلاج مقدم

                                                                                                                                                                                                    شهردار فردوسبازگشت           چاپ چاپ         
 
واحد فن آوري و اطلاعات شهرداري فردوس

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0