در راستای برنامه ساماندهی و اصلاح معابر، آسفالت کوچه های جانبازان 9و10، بسیج 10، معلم 12، هاشمی نژاد 1و3 با حجم 6600 مترمربع انجام شد .

این عملیات با هدف تسهیل در تردد و افزایش رضایتمندی شهروندان توسط واحد عمران شهرداری فردوس اجرا شد.