در راستای برنامه ساماندهی و اصلاح معابر شهری ، آسفالت کوچه های شهید هویدا 4 ، شهید قناد محبی4 ، ربانی املشی9 و 7 ، شهید هویدا 3و4 و قسمتی از باند کندرو بلوار دانشجو  انجام شد .

این عملیات با هدف تسهیل در تردد و افزایش رضایتمندی شهروندان توسط واحد عمران شهرداری فردوس اجرا شد.