شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 98/597 مورخ 98/8/15  شورای محترم اسلامی شهر فردوس نسبت به فروش تعداد 13 قطعه زمین با كاربري تجاري و مسكوني از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد متقاضی واگذار نماید.

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز سه شنبه مورخ 98/9/19 همه روزه بجز ایام تعطیل جهت بازدید از محل و کسب اطلاع از چگونگی وضعیت ملک و دریافت اسناد مزایده و ارائه قيمت پيشنهادي به شهرداری فردوس مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شركت در مزايده برابر فهرست پيوست مبالغ مربوطه را طی فیش بانکی بحساب سپرده کوتاه مدت 0205017418002 بانک ملی بنام شهرداری فردوس واريز و به همراه مبلغ پیشنهادی بهاء زمین در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس نموده و رسید دریافت دارند .

2 ـ پرداخت ارزش ريالي قطعات زمین توسط برنده مزایده بصورت نقدی خواهد بود .

3 ـ برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد آخرین مهلت واریز وجه و انعقاد قرارداد توسط برنده مزایده حداکثر 3 روز از ابلاغ شهرداری خواهد بود .

4 ـ هزینه آگهی روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال سند با خریدار خواهد بود .

5 ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

6 ـ سایر اطلاعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

7 ـ تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 98/9/19 خواهد بود .

8 ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده و انجام مزایده روز چهارشنبه مورخ98/9/20 ساعت 11صبح در محل شهرداری خواهد بود .

شماره تماس : 5- 32721701 - 056

دانلود اسناد مزایده

 

دانلود کروکی املاک مزایده

 

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

تلفن : 5-32721701-056

فاکس : 32725700-056

تلفن روابط عمومی : 32722800-056

سامانه پیام کوتاه: 50001701

سامانه 137

صفحه اینستاگرام : ferddowsmunicipality

آدرس :فردوس - بلوار جمهوری اسلامی - شهرداری فردوس

بازدید امروز156
بازدید دیروز309
بازدید هفته1930
بازدید ماه7355
کل بازدید83671