بازدید اعضای شورای اسلامی شهر فردوس با همراهی شهردار از پروژه های در دست اقدام شهرداری

💠در این بازدید که جمعی از مسئولین شهرداری نیز حضور داشتند، روند پیشرفت پروژه های استخر ذخیره سازی آب های سطحی، مجتمع در حال تاسیس شهید یوسفیان، گلخانه های شهرداری، پارک بانوان و کف سازی و کانال خیابان رسالت موارد مختلف بحث و بررسی قرار گرفت.