مجموعه : بدون مجموعه
بازدید : 234
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد میزان تحصیلات تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت سوابق کاری قبل از تصدی سمت شهردار وضعیت
1 سید خلیل ا... امام جمعه قدسی نیا حاج میرزا محمد علی 1273 * 24/12/34 1/3/37 رئیس اداره اوقاف فوت شده
2 سید محمود رحمانی موسوی میرزا عبدالرحمن 1301 * 2/3/37 24/7/38 کارمند آموزش و پرورش زنده
3 محمد باقر ملک زاده آراسته رجبعلی   * 11/10/41 3/12/42 آزاد فوت شده
4 محمد باقر دانش نجاتی محم علی 1291 * 17/1/43 29/9/44 کارمند اداره اوقاف فوت شده
5 سید کریم صدرزاده سید علی 1304 * 6/4/45 28/5/51 کارمند آموزش و پرورش زنده
6 فریدون اسراری محمد ابراهیم 1315 * 26/5/51 1/8/51 معاون فرمانداری اطلاعی در دسترس نیست
7 عبدالحسین مثقالی حاج محمد هاشم 1293 * 8/8/51 8/8/53 آزاد فوت شده
8 هوشنگ قدسی زاده آزرمی هادی 1323 * 26/9/53 15/4/56 رئیس امور شهر مشهد زنده
9 منصور شاهی محمد جان 1328 * 14/6/56 27/11/57 کارمند نان رضوی زنده
10 ثناءا... بهشتی فر حسین 1318 فوق دیپلم 28/11/57 7/2/60 کارمند آموزش و پرورش زنده
11 محمد باقر شجاع غلامحسین 1315 دیپلم دانشسرای کشاورزی 28/2/60 1/10/60 کارمند آموزش و پرورش زنده
12 عزیز بیزمارک عبدالنبی 1332 لیسانس 29/9/60 1/8/61 آزاد زنده
13 سید حسن رضوانی عباس 1335 دیپلم 14/4/62 26/10/63 آزاد زنده
14 غلامرضا فیض بخش حسین 1334 فوق دیپلم 27/10/63 15/7/66 مسئول زمین شهری زنده
15 علیرضا هوشنگ نژاد حاجی محمد 1340 دیپلم 5/10/66 30/7/69 معاون فرمانداری گناباد زنده
16 غلامعلی تقوی محمد حسن 1333 دیپلم 1/8/69 24/6/72 شهردار بشرویه فوت شده
17 محمد قندهاری عبدالغفور 1331 دیپلم 23/6/72 17/6/76 کارمند اداره ارشاد زنده
18 غلامحسین اسماعیلی عبدالعلی 1339 لیسانس 9/5/76 9/5/78

کارمند آموزش و پرورش

شهردار بردسکن

زنده
19 حسین حسینی پور ذبیح الله 1338 لیسانس 7/7/78 9/6/79 معاون آموزش و پرورش زنده
20 محمد قندهاری عبالغفور 1331 لیسانس 14/8/79 10/3/83 کارمند اداره ارشاد زنده
21 رمضان طاهری قلی 1334 فوق لیسانس 22/4/83 12/5/85 سازمان جهاد کشاورزی زنده
22 اسماعیل غفاری محمد علی 1340 لیسانس 4/6/85 27/11/87 بازرگانی فوت شده
23 سید مهدی علی پرست سید حسین 1344 لیسانس 19/1/88 55/5/91 آموزس و پرورش زنده
24 حمید حلاج مقدم شکر الله 1358 فوق لیسانس 16/7/91   اداره میراث فرهنگی زنده
 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

تلفن : 5-32721701-056

فاکس : 32725700-056

تلفن روابط عمومی : 32722800-056

سامانه پیام کوتاه: 50009666445563

آدرس :فردوس - بلوار جمهوری اسلامی - شهرداری فردوس

بازدید امروز112
بازدید دیروز132
بازدید هفته337
بازدید ماه1491
کل بازدید48221