سمت تلفن
دفتر شهردار 32722701
معاونت 32721700
سازمان حمل و نقل 32722800
حراست 32721709
امور مالی 32722700
   
   
   
   


تلفن دفتر شهردار : 32722701

فکس : 32725700

 

ایمیل ارتباط مستقیم با شهردار  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدواحد آتش نشانی
نام و نام خانوادگی مسئول واحد : عباس عنبرنژاد
میزان تحصیلات:

شرح وظايف مسئول آتش نشانی 

1- نظارت و كنترل دقيق بر دفتر ثبت وقايع و امضاء در حاشيه دفتر و دفاتر حضور و غياب افراد و بررسي اشكالات و صدور دستورات لازم جهت رفع آنها.
2- نظارت و كنترل در حسن اجراي كليه بخشنامه ها و مصوبات ابلاغ شده.
3- نظارت و كنترل بر اعمال كليه افراد طبق شرح وظايف و اجراي دقيق مقررات انضباطي و اداري در ايستگاه و محل حادثه و تقاضاي تشويق و تنبيه افراد.
4- تصميم گيري و تعيين شيفت كاري پرسنل در ايستگاه.
5- اطمينان از آمادگي كامل پرسنل و تجهيزات مربوطه جهت مقابله با حوادث.
6- اطمينان از آمادگي كليه شيرهاي آتش نشاني محدوده، كليه آبهاي اختصاصي، تلمبه هاي آتش نشاني و نحوه دسترسي به آنها از طريق بازديد دوره اي و نگهداري آمار و اطلاعات لازم.
7- آگاهي كامل و دقيق از محدوده ايستگاه، شناخت كليه مراكز حساس اماكن عمومي، سازمانهاي اورژانس، بيمارستان و غيره از طريق بازديد و بازرسي بوسيله عوامل اجرايي و بروز نگهداشتن اطلاعات مذكور در ايستگاه.
8- بررسي مشكلات و كمبودهاي موجود در ايستگاه و كوشش در رفع آنها از نظر پرسنلي، تجهيزات و تاسيساتي.
9- نظارت و كنترل دقيق بر گزارشات تنظيمي حريقها، حوادث و انجام مكاتبات ايستگاه.
10- نظارت و كنترل دقيق برخودروها، وسايل و تجهيزات حريق، نجات و غيره، كه در هر شيفت تحويل افراد باشد.
11- شركت در حوادث مهم تحت عنوان افسر آماده، طبق برنامه تنظيمي از طرف مافوق مربوطه.
12- كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق اجرا گردد.
13- پوشيدن لباس فرم و نصب اتيكت در ساعات اداري

 

 شرح وظايف آتش نشان – راننده 

1- اجراي دستورات مافوق، بخشنامه هاي اداري و ضوابط اجرايي مربوطه.
2- اجراي كامل دستورات ما فوق هنگام عمليات توام با سرعت و مهارت لازم بدون فوت وقت و رعايت نظم و مقررات لازم در طي عمليات اعم از اطفاء حريق يا امداد و نجات، همراه با فداكاري و ايثار.
3- شركت در امور نگهباني، پاكيزه نگهداشتن محيط ايستگاه و خودرو به صورت انفرادي و دستجمعي در هر شيفت و انجام آنكادر در آسايشگاه.
4- شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت بمنظور ارتقاء اطلاعات فني و حرفه اي.
5-آمادگي كامل جهت استفاده و كاربرد تجهيزات و وسايل استحفاظي و ايمني فردي در محل حادثه و حريق.
6- انجام پاسخگويي به تلفن و مكالمات بي سيم ستاد فرماندهي و به صدا درآوردن زنگ حريق يا حادثه ، اخذ آدرس كامل محل حادثه و برقراري ارتباط با ستاد فرماندهي.
7- انجام ورزشهاي روزانه بمنظور حفظ قدرت بدني و تندرستي لازم براي انجام وظيفه.
8- استفاده از لباس فرم، نصب اتيكت و در صورت لزوم، درجات و علائم منطبق با سمت.
9- آشنايي كامل با پمپ ها، كفسازها، پودرپاشها، مانيتورها و ساير تجهيزات و ابزار و شركت در عمليات امداد و نجات و سوانح و اطفاء حريق با توجه به تقسيم كار از طرف مافوق.
10- استفاده صحيح از تجهيزات، وسايل، ابزار، ماشين آلات و مراقبت در نظافت، حفظ و نگهداري آنها.
11- اطمينان از آمادگي فني وسايل و تجهيزات و سلامت كامل خودروهاي آتش نشاني و هدايت آنها به محل حريق يا حادثه.
12- بكار انداختن وسايل و تجهيزات موتوري از قبيل پمپ ها، كف سازها، پودر پاشها، مانيتور و ساير ابزار و تجهيزات
13- اقدام فوري در رفع نواقص جزئي وسايل و تجهيزات تحت نظر.
14- اطمينان از وجود نظم و نظارت كامل وسايل و تجهيزات و خودرو تحويلي.
15- حفظ شئونات زندگي دستجمعي و رعايت كامل نزاكت و شخصيت حرفه اي در محل كار و محل حادثه توام با روحيه تعاون و رعايت شعائر مذهبي.
16- انجام اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد. 

حراست

نام و نام خانوادگی مسئول واحد :   حسین صادقی

میزان تحصیلات:

 

شرح وظايف

1 ـ ايجاد دبيرخانه و بايگاني محرمانه به منظور دريافت ، ثبت و صدور كليه نامه هاي طبقه بندي شده دستگاه ذيربط 

2- استقرار سيستم مناسب جهت حراست و حفاظت از پرسنل، تاسيسات و اسناد  محرمانه

3- برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و هدايت كليه فعاليت ها و اقدامات حراستي

4- مراقبت و نظارت بر كليه امور مربوطه به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آموزشهاي  لازم به كاركنان موسسه متبوع براي مقابله با حوادث غير مترقبه و همچنين حسن اجراي خط مشي و هدف هاي تعيين شده

5- تهيه و ابلاغ يخشنامه ها، آئين نامه ها، مقررات و توصيه هاي حراستي و دستورالعمل هاي حفاظتي لازم و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارائه پيشنهادات اصلاحي در جهت رفع نقايص و بهبود روشهاي حراستي مستمر به منظور حصول اطمينان از رعايت اصول حراستي در امور مكاتباتي و مخابراتي و ارائه گزارش هاي لازم

6- انجام كليه امور محرمانه مربوط به تلكس، فاكس، بي سيم و با سيم دستگاه متبوع

7- دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از وزارتخانه ها و موسسات دولتي و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوطه

8- كنترل و نظارت و بررسي وضع حراستي دستگاه متبوع و تهيه گزارشات مورد لزوم.

9- انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.

10 ـ صدور كارت شناسايي و مجوز تردد و رعايت تدابير لازم به منظور پيشگيري از هرگونه سوء استفاده و جعل.

 معاونت عمرانی شهرداری

نام و نام خانوادگی معاون شهردار : حسین داستانی
میزان تحصیلات : فوق لیسانس

 

 شرح وظايف 
• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
• كنترل و امضاء كليه استعلام ها،گواهي هاي صادره، تقسيط عوارض به ميزان اعلام شده از سوي شهردار و امضاء كليه نامه هاي خروجي و دستور نامه هاي وارده به جز موارد تملكي، حقوقي و مالي.
• كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي شهري .
• مشاوره با مهندسان مشاور ذي صلاح جهت تهيه طرح هاي معماري و شهرسازي وپروژه هاي عمراني مورد نياز .
• برگزاري جلسات كميته هاي فني و كميسيون بررسي طرح ها و شوراي سياست گذاري طرح هاي عمراني.
• پيگيري برنامه هاي پيش بيني شده به منظور تهيه طرح هاي فني واجرايي باتوجه به احتياجات فعلي و آتي .
• نظارت برتدوين ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت و سازهاي شهري و نظارت بر تهيه و حسن اجراي ضوابط مصوب نقشه هاي جامع و طرح هاي تفصيلي و نيز مراقبت در پيشبرد فعاليت هاي عمراني بر اساس برنامه هاي زمان بندي شده.
• برنامه ريزي جهت انجام مطالعات و نقشه هاي پروژه ها و توان سنجي پيمانكاران و برگزاري مناقصات و كنترل پيشرفت كار پروژه ها.
• پيگيري برنامه هاي پيش بيني شده به منظور بهبود عبور و مرور باتوجه به تراكم و احتياجات فعلي و آتي و نظارت بر حسن اجراي آنها.
• كنترل و امضاء كليه پروانه هاي احداث ساختمان، گواهي وضعيت بنا، عدم خلاف، توسعه بنا، پايان كار و صدور مجوز تعميرات ساختماني به ميزان تفويض اختيار از سوي شهردار.
• برگزاري جلسات معماري و فني در خصوص بررسي طرح هاي معماري جهت صدور و يا اصلاح پروانه ساختماني.
• شركت در جلسات كميسيون هاي فني و شهرسازي .
• نظارت بر حسن اجراي امور واحد هاي شهرسازي.
• انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايفزیر مجموعه ها

نقشه شهر

راه های ارتباطی

تلفن : 5-32721701-056

فاکس : 32725700-056

تلفن روابط عمومی : 32722800-056

سامانه پیام کوتاه: 50001701

سامانه 137

صفحه اینستاگرام : ferddowsmunicipality

آدرس :فردوس - بلوار جمهوری اسلامی - شهرداری فردوس

بازدید امروز155
بازدید دیروز227
بازدید هفته155
بازدید ماه7799
کل بازدید120608