مجموعه : مناقصات و مزایدات
بازدید : 300

شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 97/227 مورخ 97/10/12 شورای محترم اسلامی شهر فردوس نسبت به فروش خودروهای مشروحه در آگهی از طریق مزایده غیر حضوری اقدام نماید .


متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز 5شنبه مورخ 97/12/2 همه روزه جهت بازدید از خودروهای مذکور به محل پارکینگ خودروهای سواری شهرداری فردوس واقع در بلوار جمهوری اسلامی  مراجعه نمایند .

ردیف نام خودرو رنگ پلاک انتظامی قیمت پایه (ریال) سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1 دناپلاس (مدل 97) سفید 957ط45 ایران52 990/000/000 49/500/000
2 پارس ELX(مدل89) سفید 967ط11 ایران 52 540/000/000 27/000/000
3 موتور سیکلت جهش ( فاقد مدارک) آبی

88986 تهران 17

(پلاک قدیم )

1/800/000 200/000
4 موتور سیکلت جهش ( فاقد مدارک) آبی

88977 تهران 17

(پلاک قدیم )

1/800/000 200/000

 

شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شركت در مزايده مبالغ مربوطه را طی فیش بانکی بحساب سپرده کوتاه مدت 0205017418002 شهرداری فردوس نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز و بهمراه فرم شرکت در مزایده در پاکت پیشنهادی ارایه نمایند .( سایر اطلاعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است .)

2 ـ پرداخت ارزش ریالی خودروها و موتورسیکلت های مزایده توسط برنده بصورت نقدی خواهد بود .

3 ـ برندگان اول ، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . آخرین مهلت واریز وجه و انعقاد قرارداد توسط برنده مزایده حداکثر 3 روز از ابلاغ شهرداری خواهد بود 

4 ـ هزینه آگهی روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال سند با خریدار خواهد بود .

5ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

6 ـ تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی روز شنبه 97/12/4  ساعت 12 صبح در محل شهرداری فردوس خواهد بود .

شماره تماس :   5- 32721701 - 056                                                                                                                                                                                                                       دانلود اسناد و مدارک 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

تلفن : 5-32721701-056

فاکس : 32725700-056

تلفن روابط عمومی : 32722800-056

سامانه پیام کوتاه: 50009666445563

آدرس :فردوس - بلوار جمهوری اسلامی - شهرداری فردوس

بازدید امروز98
بازدید دیروز110
بازدید هفته1208
بازدید ماه2192
کل بازدید61278