شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

بررسی و تعیین تکلیف بازگشایی ادامه بلوار پیروزی در جلسه مسئولین شهرداری با مسئولان حوزه پایگاه پژوهشی قنات جهانی بلده

بمنظور تعیین تکلیف مسیر شاه جوی بلده و حفظ آثار ارزشمند تاریخی در امتداد این مسیر و همچنین حل مشکلات مربوط به تفکیک اراضی شهروندان

شرح خبر

فراخوان طراحی المان مادر

 شهرداری فردوس در نظر دارد به منظور ارج نهادن به مقام مادر و در راستای بهره مندی از آثار معماران و هنرمندان رشته های هنرهای

شرح خبر