شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

حراست

 

حراست

 مسئول واحد : حسین صادقی

 

 

شرح وظايف

1 ـ ايجاد دبيرخانه و بايگاني محرمانه به منظور دريافت ، ثبت و صدور كليه نامه هاي طبقه بندي شده دستگاه ذيربط 

2- استقرار سيستم مناسب جهت حراست و حفاظت از پرسنل، تاسيسات و اسناد  محرمانه

3- برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و هدايت كليه فعاليت ها و اقدامات حراستي

4- مراقبت و نظارت بر كليه امور مربوطه به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آموزشهاي  لازم به كاركنان موسسه متبوع براي مقابله با حوادث غير مترقبه و همچنين حسن اجراي خط مشي و هدف هاي تعيين شده

5- تهيه و ابلاغ يخشنامه ها، آئين نامه ها، مقررات و توصيه هاي حراستي و دستورالعمل هاي حفاظتي لازم و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارائه پيشنهادات اصلاحي در جهت رفع نقايص و بهبود روشهاي حراستي مستمر به منظور حصول اطمينان از رعايت اصول حراستي در امور مكاتباتي و مخابراتي و ارائه گزارش هاي لازم

6- انجام كليه امور محرمانه مربوط به تلكس، فاكس، بي سيم و با سيم دستگاه متبوع

7- دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از وزارتخانه ها و موسسات دولتي و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوطه

8- كنترل و نظارت و بررسي وضع حراستي دستگاه متبوع و تهيه گزارشات مورد لزوم.

9- انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.

10 ـ صدور كارت شناسايي و مجوز تردد و رعايت تدابير لازم به منظور پيشگيري از هرگونه سوء استفاده و جعل.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *