شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

آگهی واگذاری امور حمل و نقل

شهرداری فردوس در نظر دارد امور نقلیه و حمل و نقل و سرویس دهی کارکنان در انجام امور اداری را به بخش خصوصی واگذار نماید .

لذا متقاضیان محترم  می توانند درخواست خود را با توجه به شرایط ذیل الذکر حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 97/12/10به دبیرخانه شهرداری فردوس واقع در بلور جمهوری اسلامی تحویل نمایند.

موضوع قرارداد: تأمین راننده و وسیله نقلیه و انجام امور حمل و نقل و سرویس دهی کارکنان در انجام امور اداری با یکدستگاه اتومبیل سواری سالم (مدل94 به بالا) از نوع حداقل سمند و پژو پارس

مدت قرارداد : مدت قرارداد شش ماه می باشد .

شرایط :

– پیمانکار می بایست مرد بوده ، بومی و حداقل دارای مدرک دیپلم و دارای سلامت جسمانی و روحی بوده و فاقد سابقه حوادث رانندگی ، توقیف گواهینامه و …. باشد.

-پیمانکار مکلف است استعلامات مورد نیاز (گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه )را به شهرداری ارائه نماید.

– پیمانکار می بایست دارای جایگاه اجتماعی مناسب و موظف به رعایت کلیه موازین شرعی ، اخلاقی، اداری و قانونی بوده  و ضمناً حق هیچ گونه مداخله ای در امور مدیریتی واحد نقلیه نخواهد داشت .

پیمانکار مکلف است جهت انجام تعهدات خود از وسیله نقلیه مناسب ، سالم ، ایمن ، کولردار، دارای بخاری ، تمیز و مطمئن ، فاقد نقص فنی و دارای بیمه سرنشین و دیه (شخص ثالت) استفاده کند.

پیمانکار مکلف به رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 می باشد.

-تعیین برنده مناقصه با حداقل ترین قیمت پیشنهادی خواهد بود و کسانی که دارای حسن سابقه کار مرتبط در امورات نهادها و سازمانها باشند در اولویت قرار دارند.

– به پیشنهادات مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

– پیمانکار می بایست فاقدوابستگی فامیلی (درجه1و2) با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و پرسنل شهرداری باشد.

– شرکت کننده باید متأهل بوده و در حین انجام کار ، شئونات اسلامی و اخلاقی را رعایت کرده و دارای پوشش متعارف باشد.

– پیمانکار می بایست در صورت نیاز با دستور کارفرما ، نسبت به ارائه خدمات در ساعات غیر اداری اقدام نماید.

– پیمانکار مکلف است ضمانت نامه بانکی به میزان 10 درصد مبلغ پیمان به عنوان حسن انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید.

– کلیه امورات قانونی (شامل بیمه و مالیات و غیره )به عهده پیمانکار می باشد.

– پیمانکار می بایست نسبت به ارائه قیمت سرویسهای داخل محدوده خدماتی شهر و نیز ارائه قیمت سرویسهای خارج از شهرستان (بیرجند- مشهد – تهران ) به تفکیک ساعات اداری و ساعات غیر اداری به صورت مکتوب و با امضاء  و اثر انگشت ُاقدام و در پاکت ثبت نام ضمیمه فرم درخواست نماید.

– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *