شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عایق بندی استخر ذخیره آبهای سطحی شهرداری فردوس ( تهیه و اجرای ورق ژئوتکستایل و ژئوممبران )

شهرداری فردوس در نظر دارد تهیه و اجرای ورق ژئوممبران و ژئوتکستایل جهت عایق بندی استخر ذخیره آب با ابعاد 130*90 و عمق 6 متر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای رتبه دعوت به عمل می آید از تاریخ 98/11/21 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت www. ferdows.ir و همچنین درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir با کد رهگیری مراجعه نمایند .

 اعلان پیشنهاد قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود . همچنین می بایست یک نسخه از اسناد مناقصه تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس گردد.
• مهلت ارائه پیشنهادات : 98/12/8 
• محل و زمان بازگشایی : 98/12/10 سالن جلسات شهرداری فردوس
• سپرده برنده اول ، دوم و سوم مناقصه تا زمان انعقاد قرارداد توسط نفر اول ، نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مناقصه از پیشنهاد خود عدول کند یا پس از ابلاغ کتبی حداکثر پس از یک هفته ( به استثنای روزهای تعطیل ) از انعقاد قرارداد طبق شرایط مندرج در اوراق مناقصه خودداری نماید سپرده شرکت در مناقصه نامبرده ضبط خواهد شد . بدیهی است چنانچه نفر دوم و سوم هم پس از ابلاغ کتبی و انقضاء مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری فردوس ضبط خواهد شد .
• شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
• سایر اطلاعات و جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

                                                                                                                                                                           دانلود اسناد مناقصه

                دانلود آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

                  دانلود فرم پیشنهاد قیمت

                دانلود قرارداد

                دانلود نمایی از استخر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *