شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

آگهی مزایده سالن ورزشی شهیدان نادمی

 به استاد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و در اجرای مصوبه شورای اسلامی محترم شهر، شهرداری فردوس در نظر دارد در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی ملک خود را از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.

1- متقاضیان محترم از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه تا روز مورخه مهلت تا شنبه  1401/03/07 دارند ضمن بازدید از محل و دریافت اسناد مزایده در مزایده شرکت نمایند.

2- قیمت پایه مورد اجاره به صورت ماهیانه و قرارداد منعقده یکساله خواهد بود. و در صورت رضایت شهرداری مدت قرارداد با توجه به مصوبه شورای شهر تمدید خواهد گردید.

3- متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم ثبت نام در مزایده و کسب اطلاعات لازم به واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.

4- شرکت کنندگان در این مزایده می بایست با مراجعه به واحد درآمد شهرداری و دریافت فیش مبلغ 5 درصد قیمت پایه اجاره سالیانه مندرج در بند یک همین آگهی را به عنوان سپرده به حساب شماره 205017418002 نزد بانک ملی ایران واریز نمایند. اصل فیش واریزی را داخل یک پاکت و کپی فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی در داخل پاکت جداگانه به طور مشخص قراردهند.

5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهادهای مبهم ، مشروط ، ناقص یا فاقد فیش واریز یا پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی واصل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- متقاضیان شرکت در این مزایده نبایستی مشمول ممنوعیت های مقرر در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملاتی دولتی مصوب 1337 باشند.

7- سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در حساب سپرده شهرداری باقی و در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

8- برنده مزایده مکلف است پس از دریافت نامه کتبی از شهرداری دال بر برنده شدن حداکثر تا یک هفته نسبت به تعیین و تکلیف مورد مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده ایشان به نفع شهرداری برداشت و در چارچوب آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها، اقدام خواهد شد.

9- سایر اطلاعات و خدمات مزایده در اسناد مزایده مندرج خواهد بود.

10- متقاضیان حین عقد قرارداد می بایست اسناد تضمین مورد تایید شهرداری را به واحد درآمد شهرداری ارایه نمایند.

11- ملک مورد نظر با شرایط و وضعیت موجود به اجاره واگذار می گردد.

12-برنده مزایده متعهد می گردددر مواقع بروز حوادث غیرمترقبه و با اعلام شهرداری ، بدون فوت وقت سالن را کلا در اختیار شهرداری قرار دهد

تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/03/07 مورخه  خواهد بود.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده و  تعیین برنده مزایده روز یکشنبه  مورخه 1401/03/08 ساعت  12 در محل شهرداری خواهد بود.

شماره تماس 5 – 32721701

دانلود آگهی و اسناد مزایده 

ردیف

شرح

آدرس ملک

متراژ(متر مربع )

قیمت پایه اجاره ماهانه ( ریال)

مبلغ سپرده (ریال )

1

سالن ورزشی شهیدان نادمی

میدان مادر محدوده پارک دلگشافردوس

1150

11/000/000

6/600/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *