تقسیمات کشوری شهرستان فردوس:

 شهرستان فردوس در جنوب غربی استان پهناور خراسان و در حاشیه ي کويرشرق ايران واقع شده است .

اما بعدا کشور ایران برابر ماده یک قانون تقسيمات كشوري مصوب ۱۶ آبان ۱۳۱۶ به ۶ استان و پنجاه شهرستان تقسيم، كه استان پنجم به نام استان شمال شرق نامگذاري شده كه يكي از ۸ شهرستان آن فردوس ذكر شده است و ديگر شهرستان هاي آن عبارت بوده اند از مشهد، قوچان، سبزوار، تربت حيدريه، قائنات، بجنورد و شاهرود.

بر اساس مصوبه ی ۱۵۰۱۸ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۲۳ شهرستان فردوس از بخش به شهرستان ارتقاء یافته و از شهرستان گناباد منتزع گرديد. در آن زمان شهرستان فردوس شامل بخش هاي حومه به مرکزيت فردوس و طبس به مرکزيت طبس بوده است .

در مورخه ۱۶/۰۳/۱۳۳۹ بخش طبس از این شهرستان جدا شد و خود تبدیل به شهرستان گرديد همچنين در مرکز دهستان سرايان بخشداري سرايان تاسيس شد.

همچنین براساس مصوبه شماره ۸۴۹۰۲/ت ۱۲۵ ک ۰۲/۸/۱۳۶۹ هیات وزيران شهرستان فردوس داراي بخش هاي مرکزي ، بشرویه ، سرایان و چهار شهر به نام های اسلاميه ، بشرويه ، سرايان و فردوس گرديد .

به موجب تصویب نامه کمیسيون ۱۳۸ به شماره ۱۵۱۲۹/۲۴ ت ۲۲/۴/۱۳۷۲ دهستان هاي حومه وعلي جمال در محدوده اين شهرستان ايجاد شد و تعداد دهستان هاي آن به ۹ واحد رسيد.

بر اساس آخرین تغیيرات در حوزه اداري شهرستان بخش سرايان براساس مصوبه شماره۲۶۸۹۶/ت ۳۲۴۳۵ک مورخ ۰۳/۵/۸۴ هيات وزيران از شهرستان فردوس منتزع و همچنين بر اساس بخشنامه شماره۱۴۶۱۸۹/ت۳۸۱۶۲ هـ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۸۷بخش بشرویه نیز از شهرستان فردوس جدا گرديد.

لازم به ذکر است شهرستان فردوس طی مصوبه هیات وزيران به شماره۱۶۸۶۳۵/ت۳۴۴۸۸ هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ از استان خراسان رضوي منتزع و به خراسان جنوبي الحاق گرديده است.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

تلفن : 5-32721701-056

فاکس : 32725700-056

تلفن روابط عمومی : 32723351-056

سامانه پیام کوتاه: 50001701

سامانه تلفنی :  137

صفحه اینستاگرام : shahrdari_ferdos

آدرس :فردوس - بلوار جمهوری اسلامی - شهرداری فردوس

بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید ماه0
کل بازدید353017