شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر فردوس در جلسه شماره 82 مورخ 1401/03/05 نسبت به فروش تعداد 7 واحد تجاری واقع در بازار بزرگ شهروند از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد متقاضی واگذار نماید . متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز پنج شنبه مورخ 1401/04/16 همه روزه بجز ایام تعطیل جهت بازدید از محل و کسب اطلاع از چگونگی وضعیت ملک و دریافت اسناد مزایده و ارائه قيمت پيشنهادي به شهرداری فردوس مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شركت در مزايده جهت هر واحد تجاری مبلغ 500/000/00 ريال(معادل پنجاه میلیون تومان) مربوطه را طی فیش بانکی بحساب سپرده کوتاه مدت 0205017418002 بانک ملی بنام شهرداری فردوس واريز و به همراه مبلغ پیشنهادی بهاء هر واحد تجاری و مشخص نمودن شماره واحد و شماره بلوک براساس کروکی آگهی مزایده در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس  نموده و رسید دریافت دارند.

2 ـ پرداخت ارزش ريالي واحدهای تجاری توسط برنده مزایده بصورت نقدی می باشد .

تبصره ـ در راستاي حمايت از اصناف مستاجر ، فروش جهت متقاضياني كه جزو اصناف بوده در حال حاضر مستأجر و داراي پروانه كسب قانوني و در حال فعاليت مي باشند و تمايل به ادامه فعاليت در همان رسته صنفي در بازار شهروند را داشته باشند ( بجز صنوف آلاينده و مزاحم ) ، در صورت برنده شدن در مزايده ، پرداخت وجه به صورت 50 درصد نقدي و مابقي به صورت اقساط  تا پايان سال جاري  خواهد بود .

3 ـ تحویل واحدهای تجاری موضوع مزایده مذکور تا بهمن ماه 1401 ـ بصورت كامل با جزئيات كف سراميك ، بدنه تا سقف كاشي كاري، داراي امتيازات آب ، برق مستقل ، نما شيشه سكوريت ، درب كركره اي برقي ، سقف سفيد كاري با گچ و نور مخفي خواهد بود.

4 ـ هر یک از واحدهای تجاری مذکور دارای حدود 47/5 مترمربع زیربنای مفید می باشد و قیمت پایه هر واحد تجاری مبلغ 10/000/000/000 ريال (معادل یک میلیارد تومان) می باشد و بدیهی است قیمت پیشنهادی متقاضیان براساس هر واحد تجاری با وضع موجود و بدون درنظر گرفتن مساحت می باشد.

 5 ـ  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

6 ـ کلیه هزینه های نقل و انتقال سند با خریدار خواهد بود و انتقال سند بعد از تسویه حساب نهایی ، توسط واحد املاک شهرداری برابر مقررات انجام خواهد شد .

7 ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

8 ـ سایر اطلاعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده مندرج است

9 ـ تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/04/16 خواهد بود .

10 ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده و انجام مزایده روز یکشنبه شنبه 1401/04/18 ساعت 10 صبح در محل شهرداری خواهد بود.

 

دانلود آگهی و فرم شرکت در مزایده

 

 

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

تلفن : 5-32721701-056

فاکس : 32725700-056

تلفن روابط عمومی : 32723351-056

سامانه پیام کوتاه: 50001701

سامانه تلفنی :  137

صفحه اینستاگرام : shahrdari_ferdos

آدرس :فردوس - بلوار جمهوری اسلامی - شهرداری فردوس

بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید ماه0
کل بازدید353017