آشنایی باشهر فردوس


استان خراسان جنوبی (سومین استان پهناور ایران) با مساحت 150800 کیلومتر مربع و با شرایط اقلیمی متنوع در شرق کشور واقع شده است.


خراسان جنوبی از پیشینه تاریخی بلندی برخوردار است بطوری که بیش از 720 اثر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.


فردوس شهرستانی در شمال استان خراسان جنوبی شامل شهر اسلامیه و دهستانهای باغستان، برون و خانکوک به مرکزیت شهر فردوس می باشد.


این شهرستان از شمال به شهرستان بجستان، از شمال شرق به شهرستان گناباد، از شرق به شهرستان قائنات، از جنوب و جنوب شرقی به شهرستان سرایان و از غرب و جنوب غربی به شهرستان های طبس و بشرویه محدود شده است.


شهر فردوس مرکز شهرستان فردوس در 1100 کیلومتری جنوب شرقی تهران، 320 کیلومتری جنوب غربی مشهد و 200 کیلومتری شمال غربی بیرجند واقع گردیده است.