شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

آغاز فاز اول اجرای طرح انتقال آب استخر ذخیره آبهای سطحی شهرداری فردوس به شبکه و منبع مرکزی آب فضای سبز شهر فردوس

            شهردار فردوس با اعلام این خبر بیان کرد: در راستای تکمیل طرح جامع هدایت، جمع آوری منابع آب فضای سبز و همچنین تکمیل طرح جداسازی آب فضای سبز از آب شرب و با توجه به موفقیت طرح در فاز احداث استخر ذخیره روان آب های سطح شهر،طرح انتقال آب […]