شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

تقدیر از مهندس اکبری شهردار فردوس بعنوان شهرداری برتر در ستاد سفر استان در گردهمایی شهرداران استان

در گردهمایی شهرداران استان با حضور استاندار خراسان جنوبی صورت گرفت: 🔸تقدیر از مهندس اکبری شهردار فردوس بعنوان شهرداری برتر در ستاد سفر استان 🔸در گردهمایی شهرداران استان که به ریاست استاندار خراسان جنوبی برگزار شد، از شهردار فردوس بعنوان شهرداری برتر در راستای اقدامات ارزنده در عرضه نوآوری ، خلاقیت و فعالیت‌های زیر ساختی […]