شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

عملیات آسفالت ۱۱هزارمترمربع از معابر خیابان ابن یمین و شهید قناد محبی

   شهردار فردوس اعلام کرد: عملیات آسفالت ۱۱هزارمترمربع از معابر خیابان ابن یمین و شهید قناد محبی شامل ابن یمین ۱۰ و ۱۲ و فرعی ها و همچنین شهید قنادمحبی ۱، ۸ و ۱۰ و فرعی های آن بهمراه پیاده رو خیابان ابن یمین حاشیه خیابان مدرس، در راستای ضرورت تامین امنیت و رفاه شهروندان […]