شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

# هر روز یک تغییر

پیوندها

سایت های زیرمجموعه پرتال

پیوندها

سایت های زیرمجموعه پرتال

شهردار فردوس

مهندس حسین اکبری

معرفی شهردار

مدرک تحصیلی :

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک

تاریخ انتصاب :

07/ 07 / 1400

درباره شهرداری

نام پیشین شهرداری : بلدیه تون
سال تأسیس :1304
نهاد عمومی غیر دولتی
محدوده فعالیت : شهر فردوس
شهردار فعلی : حسین اکبری

 

اطلاع رسانی

فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری مجتمع تجاری_مسکونی "شهرآفرین"
شهرداری فردوس در نظر دارد به استناد مصوبه کمیته سرمایه گذاری شهرداری فردوس و شورای اسلامی شهر فردوس در راستای بهره وری هر چه بیشتر از اراضی و امکانات خود و جلوگیری از خام فروشی و کمک به توسعه و اشتغال شهرستان ، نسبت به احداث #مجتمع_تجاری_مسکونی "شهرآفرین" واقع در حاشیه بلوار امام رضا(ع) زمین حدفاصل جنوب ساختمان شهرداری با موقعیت عالی، از طریق جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت ( مطابق طرح پیشنهادی شهرداری) اقدام نماید. 🔸لذا از #سرمایه_گذاران و #متقاضیان دعوت می شود در صورت تمایل درخواست کتبی خود به همراه سوابق ، توانمندی ها ، روش و نحوه مشارکت خود را از طریق مکاتبه به شهرداری فردوس ارائه نمایند.
کلیک کنید
فراخوان سرمایه گذاری احداث باغ پرندگان
#شهرداری_فردوس در نظر دارد به استناد مصوبه کمیته سرمایه گذاری شهرداری فردوس و شورای اسلامی شهر فردوس در راستای بهره وری هر چه بیشتر از اراضی و امکانات خود و جلوگیری از خام فروشی و کمک به توسعه ، اشتغال و ایجاد اماکن تفریحی و گردشگری در شهرستان ، نسبت به احداث #باغ_پرندگان واقع در #پارک_دلگشا ، از طریق جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت اقدام نماید. 🔸لذا ازسرمایه گذاران و متقاضیان دعوت می شود در صورت تمایل درخواست کتبی خود به همراه سوابق ، توانمندی ها ، روش و نحوه مشارکت خود را از طریق مکاتبه به شهرداری فردوس ارائه نمایند.
کلیک کنید
آگهی مزایده واگذاری امورات حمل متوفی شهرداری فردوس
شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر فردوس نسبت به واگذاری امورات حمل متوفی) بصورت تعیین درصد سهم شهرداری از هزینه حمل متوفی( از طریق مزایده بصورت کتبی اقدام نماید . متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را ) بصورت تعیین درصد شهرداری و درصد سهم سرمایه گذار ( درداخل پاکت در بسته حداکثر تا شنبه مورخ 25 / 09 / 1402 تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس نمایند.
کلیک کنید

پروژه های شاخص

فرصت های سرمایه گذاری

حوزه های شهرداری

صدور گواهی پایان کار ساختمانی
من مورد محتوا هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus، luctus غیره ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.
گواهی عدم خلاف و بلامانع
من مورد محتوا هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus، luctus غیره ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.
مدارک مورد نیاز پاسخ استعلام کتبی
من مورد محتوا هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus، luctus غیره ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.
دستورالعمل های شهرسازی
من مورد محتوا هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus، luctus غیره ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.