شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

آگهی مزایده واگذاری امورات حمل متوفی شهرداری فردوس

شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر فردوس نسبت به واگذاری امورات
حمل متوفی) بصورت تعیین درصد سهم شهرداری از هزینه حمل متوفی( از طریق مزایده بصورت کتبی
اقدام نماید .
متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را ( بصورت تعیین درصد شهرداری و درصد سهم سرمایه گذار )
درداخل پاکت در بسته حداکثر تا شنبه مورخ 25 / 09 / 1402 تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس نمایند.

دانلود آگهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *