شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

ارتباط با شهردار

تلفن دفتر شهردار : 32722701 فکس : 32725700   ایمیل ارتباط مستقیم با شهردار  info@ferdows.ir اینستاگرام: shahrdari_ferdows

حراست

  حراست  مسئول واحد : حسین صادقی     شرح وظايف 1 ـ ايجاد دبيرخانه و بايگاني محرمانه به منظور دريافت ، ثبت و صدور كليه نامه هاي طبقه بندي شده دستگاه ذيربط  2- استقرار سيستم مناسب جهت حراست و حفاظت از پرسنل، تاسيسات و اسناد  محرمانه 3- برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و هدايت كليه […]

واحد آتش نشانی

واحد آتش نشانی مسئول واحد : عباس عنبرنژاد شرح وظايف  1- نظارت و كنترل دقيق بر دفتر ثبت وقايع و امضاء در حاشيه دفتر و دفاتر حضور و غياب افراد و بررسي اشكالات و صدور دستورات لازم جهت رفع آنها.2- نظارت و كنترل در حسن اجراي كليه بخشنامه ها و مصوبات ابلاغ شده.3- نظارت و […]

مسئول روابط عمومي

                     روابط عمومي                       شماره تماس: 32723351-056 نام و نام خانوادگی مسئول واحد :   داود رضائی فردمیزان تحصیلات : لیسانس   شرح وظايف • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.• تهيه و […]

معاونت عمرانی شهرداری

معاونت عمرانی شهرداری  معاون شهردار : حسین داستانی    شرح وظايف • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.• كنترل و امضاء كليه استعلام ها،گواهي هاي صادره، تقسيط عوارض به ميزان اعلام شده از سوي شهردار و امضاء كليه نامه هاي خروجي و دستور نامه هاي وارده به جز موارد تملكي، […]