شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

خاکسپاری پیکر پاک استاد ذوالفقار بیتانه در قطعه ویژه هنرمندان و نام آوران بهشت اکبر فردوس

خاکسپاری پیکر پاک استاد ذوالفقار بیتانه ،در قطعه ویژه هنرمندان و نام آوران بهشت اکبر فردوس انجام میشود 🔸شهردار فردوس ضمن تسلیت به جامعه فرهنگی و هنری کشور و به ویژه مردم  شهرستان فردوس به واسطه ضایعه جبران ناپذیر ارتحال این هنرمند برجسته  گفت : استاد ذوالفقار بیتانه ، از هنرمندان طراز اول  موسیقی کشور است […]