شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

اسامی و مشخصات شهرداران شهرداری فردوس از بدو تاسیس تاکنون

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد میزان تحصیلات تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت سوابق کاری قبل از تصدی سمت شهردار وضعیت
1 سید خلیل ا… امام جمعه قدسی نیا حاج میرزا محمد علی 1273 * 34/12/24 37/3/1 رئیس اداره اوقاف فوت شده
2 سید محمود رحمانی موسوی میرزا عبدالرحمن 1301 * 37/3/2 38/7/24 کارمند آموزش و پرورش زنده
3 محمد باقر ملک زاده آراسته رجبعلی   * 41/10/11 42/12/3 آزاد فوت شده
4 محمد باقر دانش نجاتی محم علی 1291 * 43/1/17 44/9/29 کارمند اداره اوقاف فوت شده
5 سید کریم صدرزاده سید علی 1304 * 45/4/6 51/5/28 کارمند آموزش و پرورش فوت شده
6 فریدون اسراری محمد ابراهیم 1315 * 51/5/26 51/8/1 معاون فرمانداری اطلاعی در دسترس نیست
7 عبدالحسین مثقالی حاج محمد هاشم 1293 * 51/8/8 53/8/8 آزاد فوت شده
8 هوشنگ قدسی زاده آزرمی هادی 1323 * 53/9/26 56/4/15 رئیس امور شهر مشهد زنده
9 منصور شاهی محمد جان 1328 * 56/6/14 57/11/27 کارمند نان رضوی زنده
10 ثناءا… بهشتی فر حسین 1318 فوق دیپلم 57/11/28 60/2/7 کارمند آموزش و پرورش زنده
11 محمد باقر شجاع غلامحسین 1315 دیپلم دانشسرای کشاورزی 60/2/28 60/10/1 کارمند آموزش و پرورش زنده
12 عزیز بیزمارک عبدالنبی 1332 لیسانس 60/9/29 61/8/1 آزاد زنده
13 سید حسن رضوانی عباس 1335 دیپلم 62/4/14 63/10/26 آزاد زنده
14 غلامرضا فیض بخش حسین 1334 فوق دیپلم 63/10/27 66/7/15 مسئول زمین شهری زنده
15 علیرضا هوشنگ نژاد حاجی محمد 1340 دیپلم 66/10/5 69/7/30 معاون فرمانداری گناباد زنده
16 غلامعلی تقوی محمد حسن 1333 دیپلم 69/8/1 72/6/24 شهردار بشرویه فوت شده
17 محمد قندهاری عبدالغفور 1331 دیپلم 72/6/23 76/6/17 کارمند اداره ارشاد زنده
18 غلامحسین اسماعیلی عبدالعلی 1339 لیسانس 76/5/9 78/5/9

کارمند آموزش و پرورش

شهردار بردسکن

زنده
19 حسین حسینی پور ذبیح الله 1338 لیسانس 78/7/7 79/6/9 معاون آموزش و پرورش زنده
20 محمد قندهاری عبالغفور 1331 لیسانس 79/8/14 83/3/10 کارمند اداره ارشاد زنده
21 رمضان طاهری قلی 1334 فوق لیسانس 83/4/22 85/5/12 سازمان جهاد کشاورزی زنده
22 اسماعیل غفاری محمد علی 1340 لیسانس 85/6/4 87/11/27 بازرگانی فوت شده
23 سید مهدی علی پرست سید حسین 1344 لیسانس 88/1/19 91/5/5 آموزش و پرورش زنده
24 حمید حلاج مقدم شکر الله 1358 فوق لیسانس 91/7/16  97/2/15 اداره میراث فرهنگی زنده
25 علی کاظمی     فوق لیسانس 97/6/3 1400/5/13 معاون اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی زنده
 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *