شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای آسفالت گرم (تامین – حمل – پخش – قیرپاشی )

شهرداری فردوس در نظر دارد اجرای آسفالت گرم (تامین – حمل – پخش – قیرپاشی )را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای رتبه دعوت به عمل می آید از 97/08/24لغایت 97/09/11جهت دریافت اسناد مناقصه در وقت اداری به واحد دبیرخانه شهرداری یااز طریق لینگ زیر و همچنین درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و مدارک را پس از تکمیل به آدرس – فردوس – بلوار جمهوری اسلامی – شهرداری فردوس تحویل و رسید دریافت نمایند .

دانلود استناد مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *