شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

پیشـرفت ۶۵ درصـدی عملیات خاک برداری استخر ذخیره آب های سطحی شهر فردوس

شهردار فردوس  از پیشـرفت ۶۵ درصـدی عملیات خاک برداری استخر ذخیره آب های سطحی شهر فردوس خبرداد.

مهندس علی کاظمی در تصریح این خبر  گفت:  با توجـه به بارش نزولات جوی و ایجـاد روان آب در سطـح شهر در فصول بارندگی و ضرورت مدیریت صحیح و استفاده بهینه ازین منابع در جهت آبیاری فضای سبز شهری، تملک زمین بمساحت ۲ هکتار در اراضی پایین دست منطقه جوادالائمه، توسط شهرداری فردوس انجام که در جهت تسریع روند اجرایی و استفاده از استخر ذخیره آبهای سطحی با گنجایش ۷۰ هزارمترمکعب، نسبت به بکارگیری پیمانکار توسط شهرداری اقدام شده است.

وی افزود: خوشبختانه با توجه به ضرورت تسریع در اجرای طرح مذکور، پیمانکار به صورت تمام وقت و با تمام امکاناتش مشغول به انجام عملیات خاکبرداری استخر ذخیره آبهای سطحی می باشد که از کل عملیات خاک برداری پروژه تاکنون ۵۷۰۰۰ متر مکعب،  ازسطح یک هکتار برداشت شده است و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه دربخش عملیات خاکبرداری حدود ۶5 درصد میباشد.

شهردار فردوس، ضمن بیان اینکه  میزان ذخیره آب این استخر۷۰ هزار متر مکعب میباشد، ابراز داشت : در فاز اول این پروژه، اگر آب گیری به خوبی انجام شود و بارندگی در واقع در حدی باشد که بتوانیم ذخیره سازی را در حد مطلوب و مورد انتظار انجام دهیم، اقدام به اجرای  فاز دوم پروژه و توسعه آن تا ۲ هکتار دیگرخواهیم کرد.

کاظمـی افزود: ازاین استخــر، در مرحـله اول بـرای کنترل روان آبـها و ذخیره سازی و جمع آوری اب های سطحی سطح شهر و استفاده از آب های شیرین در جهت توسعه و توسعه فضای سبز استفاده خواهد شد و در مرحله بعد مازاد بر نیاز شهرداری به شهروندان و کشاورزان و مجاورین استخر فروخته خواهد شد.

وی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در اجرای این پروژه، اگر ابگیری به خوبی انجام شود، ظرف سه سال ونیم برگشت سرمایه خواهیم داشت و همچنین یک  پروژه زیر ساختی ارزشمند برای شهرداری خواهد بود.

شهـردار فـردوس در خصوص میـزان سـرمایه گــذاری در این پروژه نیز گفت: حجم سرمایه گذاری تا تکمیل پروژه  25 میلیارد ریال می باشد که تاکنون ۳۰۰ میلیون تومان از منابع داخلی شهرداری هزینه شده است و هیچ کمک دولتی هم به این پروژه نشده که با پیگیری هایی که انجام شده، امیدواریم  از طریق  منابع طبیعی و مدیریت بحران استانداری انشاا.. بتوانیم در سال ۹۸ اعتبار ویژه ای برای این پروژه جذب نمائیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *