شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

آگهی مزایده فروش محصول باغات پسته شهرداری فردوس 1400 (مرحله دوم)

شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر فردوس نسبت به فروش محصول باغات پسته خود ( بصورت مغز رسیده ) از طریق مزایده بصورت کتبی اقدام نماید .

متقاضیان می توانند ضمن بازدید از باغات و محصول پسته این شهرداری واقع در اراضی پارک دلگشا، قیمت پیشنهادی خود را از قرار هر کیلو پسته ( بصورت مغز رسیده )  با در نظر گرفتن جمیع موارد بصورت نهایی داخل پاکت در بسته حداکثر تا شنبه مورخه  1400/6/27 تحویل شهرداری  فردوس نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ متقاضیان می بایست بابت  شرکت در مزایده مبلغ 200/000/000 ریال را طی فیش بانکی بحساب ملی شهرداری فردوس واریز نموده و به همراه مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس نمایند.

2 ـ برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به  انعقاد قرارداد فروش پسته نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3 ـ  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

4 ـ تاریخ تحویل پاکات قیمت های پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه  1400/6/27 خواهد بود .

5 ـ زمان بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 1400/6/28 ساعت 11  صبح می باشد.

 

دانلود اسناد مزایده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *