شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

آگهی فراخوان سرمایه گذاری احداث باغ پرندگان

شهرداری فردوس در نظر دارد به استناد مصوبه کمیته سرمایه گذاری شهرداری فردوس و شورای اسلامی شهر فردوس در راستای بهره وری هر چه بیشتر از اراضی و امکانات خود و جلوگیری از خام فروشی و کمک به توسعه ، اشتغال و ایجاد اماکن تفریحی و گردشگری در شهرستان ، نسبت به احداث باغ پرندگان […]

آگهی فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری احداث مجتمع تجاری-مسکونی “شهرآفرین” (( پروژه قرن شهرداری فردوس))

شهرداری فردوس در نظر دارد به استناد مصوبه کمیته سرمایه گذاری شهرداری فردوس و شورای اسلامی شهر فردوس در راستای بهره وری هر چه بیشتر از اراضی و امکانات خود و جلوگیری از خام فروشی و کمک به توسعه و اشتغال شهرستان ، نسبت به احداث مجتمع تجاری-مسکونی “شهرآفرین” واقع در حاشیه بلوار امام رضا(ع) […]

«آگهی جذب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری، فرهنگی عقیق(مرحله دوم)»

شهرداري فردوس در نظردارد، مستند به مجوز شماره 445- 05/03/1398 شورای اسلامی شهر فردوس و مصوبه شماره 419- 19/02/1398 هیأت عالی سرمایه گذاری، در راستای بهره برداری از اراضی و امکانات در اختیار، و کمک به توسعه اشتغال شهرستان، نسبت به جذب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری – فرهنگی عقیق، واقع خیابان حافظ، حاشیه […]

آگهی مناقصه (مرحله دوم) واگذاری امورات خدماتي شهرداري فردوس

شهرداری فردوس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1285/1401 مورخ 1401/02/26 شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به واگذاری امورات خدماتي شهرداري شامل رفت و روب ، حمل زباله سطح شهر و قسمتي از امور پشتيباني و نقليه بصورت حجمی و به مدت دو سال به شرکتهای دارای صلاحیت و واجد شرایط اقدام نماید […]

آگهی مناقصه (مرحله دوم) واگذاری امورات فضاي سبز شهرداري فردوس

شهرداری فردوس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1285/1401 مورخ 1401/02/26 شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به واگذاری امورات فضاي سبز شهرداري شامل نگهداري ، كاشت ، احياء و بهسازي فضاهاي سبز به مساحت تقريبي 1/010/000 مترمربع ( معادل 101 هکتار ) بصورت حجمی و به مدت دو سال به شرکتهای دارای صلاحیت […]

آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتي شهرداري

شهرداری فردوس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1401/1285 مورخ 1401/02/26 شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به واگذاری امورات خدماتي شهرداري شامل رفت و روب ، حمل زباله سطح شهر و قسمتي از امور پشتيباني و نقليه بصورت حجمی و به مدت دو سال به شرکتهای دارای صلاحیت و واجد شرایط اقدام نماید […]

آگهی مناقصه واگذاری امور فضاي سبز شهرداري

شهرداری فردوس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1285/1401 مورخ 1401/02/26 شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به واگذاری امورات فضاي سبز شهرداري شامل نگهداري ، كاشت ، احياء و بهسازي فضاهاي سبز به مساحت تقريبي 1/010/000 مترمربع ( معادل 101 هکتار ) بصورت حجمی و به مدت دو سال به شرکتهای دارای صلاحیت […]

آگهی مزایده سالن ورزشی شهیدان نادمی

 به استاد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و در اجرای مصوبه شورای اسلامی محترم شهر، شهرداری فردوس در نظر دارد در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی ملک خود را از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.

آگهی مزایده بهمن ماه فروش 4 قطعه زمین با کاربری تجاری بصورت کتبی و غیر حضوری

شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر فردوس در جلسه شماره 48 مورخ 1400/10/28 نسبت به فروش تعداد 4 قطعه زمین با موقعیت و قابلیت تجاری از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد متقاضی واگذار نماید . متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز […]

آگهی مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG شهرداری فردوس

  در اجرای مصوبه شورای اسلامی محترم شهر، شهرداری فردوس در نظر دارد در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی بهره برداری از جایگاههای CNG شهرداری واقع در میدان امام رضا (ع) و میدان مادر  را از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.