شهرداری فردوس

نسخه آزمایشی

رنگ آمیزی معابر شهری با دستگاه نیمه اتومات خط کشی برای اولین بار در شهرداری فردوس

                          شهردار فردوس خبر داد: خرید یک دستگاه نیمه اتومات خط کشی و رنگ آمیزی معابر شهری برای اولین بار در شهرداری فردوس 🔸مهندس اکبری اظهار کرد: به منظور صرف جویی در هزینه، ارتقاء کیفیت و سرعت رنگ آمیزی جداول و خط کشی […]